Hier is ie dan….. de nieuwe nieuwsbrief

Hier is ie dan….. de nieuwe nieuwsbrief waarop u als Amem leden lang heeft moeten wachten.

Namens het bestuur van Amem ben ik dan ook trots en verheugd  om, na een periode van afwezigheid, u deze nieuwe nieuwsbrief te mogen aanbieden.

Door het uitgeven van deze nieuwsbrief geven wij als bestuur blijk van het feit dat wij de periode, waarin wij te kampen hebben gehad met interne organisatorische – en externe factoren, achter ons hebben gelaten en de draad weer hebben opgepakt om Amem bij u weer op de kaart te zetten..

Het huidig bestuur is, gezien het in ons gestelde vertrouwen, voortvarend te werk gegaan om onze administratieve organisatie op orde te krijgen. Het eerste resultaat van onze actie is deze nieuwsbrief. Als tweede zult u binnenkort, net als voorheen, periodiek weer financiële overzichten ontvangen waarin u geïnformeerd wordt omtrent c.q. inzake de hoogte van uw inleg.

Het opschonen van het ledenbestand wordt nu ook voortvarend ter hand genomen teneinde informatie te krijgen over de actieve en niet-actieve leden van Amem. U merkt het; Amem is in beweging, het bestuur is in beweging en samen met u willen wij deze beweging voortvarend voortzetten.

Wat kunt u de komende periode  nog meer van ons verwachten:

 

Zoals u bekend is Amem een spaarcoöperatie met als voornaamste doel u  te stimuleren om door actief te sparen te bouwen aan een stabiele financiële toekomst. Dit zullen wij doen door een aantal diensten en producten aan u voor te leggen. Wat dacht u van:

  • De ‘spaarchallenge’: een systeem waarbij u uitgedaagd zult worden om nog bewuster te sparen waaraan een prijs verbonden zal zijn.
  • Een Ledenwervingscampagne: ons groot offensief, waarbij wij uw steun en inzet hard nodig zullen hebben om het aantal leden drastisch te verhogen tot het respectabele aantal van 2.500 te bereiken in 2021.
  • Het kousenbandproject: U als leden stellen wij in de gelegenheid groenten in te kopen tegen een prijs welke lager ligt dan de prijs in de supermarkt/ Toko.

Kortom; Amem is in beweging en om in beweging te blijven hebben wij van u als trouwe Amem leden (de stonfutu) de inzet, steun, expertise en enthousiasme hard nodig om de verschillende uitdagingen aan te gaan teneinde Amem, in de toekomst, een economische factor van betekenis te laten zijn ten behoeve van onze gemeenschap. Want, door samen te sparen bouwen wij aan de toekomst van onze kinderen en kindskinderen.

Als bestuur zijn wij er klaar voor en met uw steun en inzet zien wij de spaartoekomst met vertrouwen tegemoet.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe en uw ideeën dan wel aanbevelingen zien wij graag tegemoet. Samen Sparen, bouwt  Een Toekomst.

Namens het bestuur van Amem

Kenneth Brammerloo

Voorzitter