De vlucht van de Bondruvogel en de oude laars

De Verenigde Naties hebben met steun van Nederland de jaren 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. Het Decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

Het Nederlands kabinet wil deze jaren inzetten om de aanpak van racisme te versterken en de positie van Nederlanders van Afrikaanse afkomst verbeteren.

Het beste idee

Met de Decade Innovation Award wil het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid het behalen van de doelen van het Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst een stevige impuls geven. Het gaat om beantwoording van vragen als: hoe versterk je kennis over uitsluiting en discriminatie? Hoe besteden we aandacht aan het erfgoed en de culturen van mensen van Afrikaanse herkomst? En hoe bevorderen we de aandacht voor de slavernij-, voor de koloniale- en de migratiegeschiedenis?

Vragen waar niet altijd een makkelijk antwoord op te geven is. Mildred Uda-Lede, lid van de spaarcoƶperatie AMEM, heeft met haar verhaal de Bondruvogel en de oude laars in ieder geval een bijdrage geleverd in het beantwoorden van deze vragen, als het om kinderen gaat. Met haar verhaal wordt het makkelijker om met kinderen te praten over deze nare geschiedenis. Zij heeft uw stem hard nodig om dit verhaal onder een groter publiek te verspreiden.

Het gaat bij haar project: De Vlucht van de Bondruvogel, om de verspreiding van de boodschap van dit kinder- en familieboek dat in 2013 bij de herdenking van 150 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij, in een kleine oplage in eigen beheer is uitgegeven. In het boek De Bondruvogel en de oude laars vertelt de Surinaamse opa Frits aan kleindochter Imara uit Amsterdam, bij het visgat, een eeuwenoud verhaal. Imara is voor het eerst met vakantie in Suriname. Dit verhaal mag Imara nooit meer vergeten en zij moet het later ook doorvertellen. Het verhaal vertelt langs historische feiten, op het niveau van kinderen van de basisschool, over de eeuwenlange Nederlandse geschiedenis van slavernij. Het leert kinderen deze nare passage uit onze Nederlandse geschiedenis begrijpen. Het leert hen niet elkaar veroordelen, maar de idealen van menswaardigheid en gelijkheid van de mens, hoog te houden. De Bondruvogel en de oude laars verbindt kinderen met elkaar en leert kinderen met zwarte roots trots te zijn op hun eigen cultuur, op hun voorouders en op hun familiegeschiedenis. Het vertelt over de kracht en het doorzettingsvermogen van mensen en leert de waardigheid van de mens en de menselijkheid van alle mensen te respecteren. Het verhaal is een verhaal over hoop. Hoop voor nazaten van slaafgemaakte mensen, maar in het bijzonder hoop voor alle kinderen van onze wereld.

Stem op dit prachtig verhaal!