Financiële tip 1.0: AMEM Huishoudboek

Verander de wereld, begin bij jezelf

Wij zijn allemaal bekend met dit gezegde. Wij, leden van de coöperatieve spaarvereniging AMEM, willen de wereld waarin wij leven veranderen. In die zin dat wij onze positie ten positieve willen beïnvloeden. Daarvoor hoeft de positie van de rest niet slechter te worden, zolang die van ons als groep maar niet hetzelfde (lees: relatief slecht) blijft.

Om onze economische positie te veranderen, want daar hebben wij het vooral over bij AMEM, moeten wij zoals het spreekwoord aanmaant bij onszelf beginnen. Een belangrijk onderdeel van het proces om jezelf (ten positieve) te veranderen is weten hoe jij als persoon ervoor staat.

Pas wanneer je precies weet wat je uitgangspunt is, kun je een plan maken om daar verandering in te brengen. De vraag is nu dus: Wat is als persoon ons uitgangspunt op het economisch gebied?.

Hoeveel bezit hebben wij, wat komt er maandelijks aan inkomen binnen en wat gaat er maandelijks aan uitgaven uit? De eerste vraag van hoeveel bezit wij hebben, gaan wij bij deze exercitie even ter zijde schuiven. Gezien het feit dat wij als groep niet tevreden zijn met onze economische positie in de maatschappij hebben wij blijkbaar in ieder geval niet genoeg. Anders hoefde dit artikel niet te bestaan.

Wat komt er maandelijks dus binnen en wat gaat er in diezelfde periode dan ook uit? Als wij eerlijk zijn weten de meesten van ons dat niet precies. Van mezelf weet ik dat ik dat pas ben gaan uitzoeken nadat ik er financieel een zooitje van had gemaakt.

Voor een ieder die dat nog niet heeft gedaan, is dit altijd een beetje een pijnlijke bedoening. Het drukt je met de neus op de feiten dat je de verhoudingen tussen je inkomsten en je uitgaven scheef hebt laten groeien door ze niet in kaart te brengen en niet bewust met ze bezig te zijn.

Een zeer wijze en intelligente (ja dat zijn twee aparte dingen) brada, vertelde mij eens dat Alles wat je aandacht geeft groeit (zoals je wilt). Intussen weet ik ook dat alles wat je geen aandacht geeft Wild groeit, met alle gevolgen van dien.

Om deze wild groei  te voorkomen of weg te werken, is het dus handig om jouw financiën in kaart te brengen. De makkelijkste manier om dit te doen is het bijhouden van een huishoudboekje. In het begin kan het een beetje eng zijn om alles zo op een rijtje te zetten, maar het is normaal voor mensen die er eenmaal aan gewend zijn geraakt om hun huishoudboekje helemaal uit het hoofd te kennen.

Zover zijn wij misschien nog niet, maar wij gaan samen met elkaar alvast een begin maken.

AMEM heeft voor haar leden en voor elke andere afropersoon die grip op zijn of haar financiën wil krijgen een bestand aangemaakt in Excel, waarmee dit vrij eenvoudig kan worden gedaan. Hierbij geven wij een korte handleiding hoe het bestand gebruikt kan worden om iedereen op weg te helpen orde te brengen in zijn of haar inkomsten en uitgaven

Download AMEM Huishoudboekje hier!

HANDLEIDING

Het Excel bestand waaruit het huishoudboekje bestaat is opgebouwd op de volgende manier. Er zijn 13 tabbladen. Een tabblad voor elke maand en één voor het jaaroverzicht. Alle maandtabbladen zijn gekoppeld aan het jaaroverzicht.

Op de tabbladen voor de maanden staan de maandelijkse inkomsten en daaronder de verschillende categorieën aan maandelijkse uitgaven. Voor zowel de inkomsten als de uitgaven zijn er drie kolommen. Deze zijn Geschat, Werkelijk en Verschil.

Met Geschat wordt bedoeld wat je denkt dat er binnen zal komen of hoe hoog je denkt dat een uitgaven zullen zijn. Werkelijk, slaat op het wat werkelijk binnenkomt of wat je werkelijk moet betalen.

Verschil  laat zien hoe goed je schatting overeenkomt met de werkelijkheid. Als je hoger hebt geschat, is dat een positief bedrag en als je lager dan de werkelijkheid hebt geschat is dat een negatief bedrag dat in het rood is aangegeven.

Onderin van de berekening zie je op elk maandtabblad het totaal aan uitgaven en het saldo. Het saldo is het verschil tussen het inkomen en het totaal aan uitgaven.

Op het eerste tabblad. Die van de maand januari, kun je de jaaraanduiding veranderen. In bestand staat die nu op 2017 (cel C2). Als je de inhoud van die cel verandert naar een ander jaartal, veranderd dit op alle andere tabbladen in één keer mee.

Gebruik

Wij adviseren de volgende manier om dit huishoudboekje te gebruiken. In de eerste maand waarin je begint vul je, op basis van je bankoverzicht en je bonnetjes (van de contante aankopen) die je door de maand heen hebt bewaard, de kolom Werkelijk in.

Een volgorde die je kunt aanhouden bij het invullen is bijvoorbeeld om te beginnen met de vaste lasten zoals huur/hypotheek, verzekeringen, gas, water, licht, telefoon, internet en televisie. Dit kun je aanvullen met zaken zoals voeding, vervoer enz.

Dit geeft je een goed beeld van je inkomen en uitgaven. Met deze informatie vul je daarna de kolom Geschat van de volgende maand in. Natuurlijk zal niet alles precies hetzelfde zijn, maar de vorige maand moet je een redelijk goed beeld hebben gegeven van de basis.

Aan het eind van de tweede maand vul je weer de kolom Werkelijk in aan de hand van je bankoverzicht en de bonnetjes van alle contante aankopen die je hebt gedaan. Nu zal je zien dat de kolom verschil laat zien, hoe goed je schattingen waren aan het begin van de maand.

Op deze manier vul je steeds de daarna volgende maanden in. Op een gegeven moment zal je bijna foutloos kunnen schatten hoe je inkomen, maar vooral je uitgaven zich zullen ontwikkelen.

Op deze manier verkrijg je grip op en begrip over je financiële positie. Aan het eind van het jaar zie je in het jaaroverzicht, hoe die financiële positie zich heeft ontwikkeld gedurende deze periode.